Stavby

Firemné stavby

Súčasťou nášho portfólia je poskytovanie služieb aj pre firmy. Máme skúsenosti s realizáciou rozsiahlych stavieb, s výstavbou nových zastrešovacích konštrukcií a dotvorením terénu v ich okolí.

Rodinné stavby

V našej spoločnosti má nemalý podiel na objeme prác práve výstavba v oblasti dotvorenia rodinných domov. Ponúkame či už pomoc pri výstavbe príjazdových komunikácií, terás, chodníkov, ako aj samotné dotvorenie dizajnu rodinného domu a zvýšenie komfortu pomocou pergolových konštrukcií a markíz v širokom rozsahu - od štandardného prevedenia až po práce a produkty na zakázku pre veľmi náročných zákazníkov.

Ku všetkým uvedeným službám zaisťujeme komplexnosť, profesionalitu a 100% spoľahlivosť.